Bank Bank Bank Bank

Class-XII Toppers

 • Toppers 2023-2024
 • Toppers 2022-2023
 • Toppers 2021-2022
 • Toppers 2020-2021
 • Toppers 2019-2020
 • Toppers 2018-2019
 • Toppers 2017-2018
 • Toppers 2016-2017
  • RAJ SHEKHAR SINGH97.2%
  • UTKARSH BAJPAI95.2%
  • SHREYANSH KESARWANI95.2%
  • ASHMA SINGH95%
  • NANDINI SINGH93%
  • ANANT MISHRA92%
  • MAHI SRIVASTAVA90.2%
  • VAIBHAV VERMA93.4%
  • AYUSH SINGH92.2%
  • ANKITA SHUKLA91.4%
  • ASTHA SINGH90.6%
  • KARAN CHAURASIA90.6%
  • ANSHUL MISHRA86.8%
  • TANISHKA CHAUDHARY84.6%
  • DIVYANSH RAJ GUPTA86.6%
  • SURAJ KUMAR85.6%
  • PRANSHU SINGH RAJPUT85.4%
  • MANYA SAHU85.4%
  • ADITI MISHRA84.6%
  • GAURAV SINGH93%
  • SIDDHARTHA GAUTAM93%
  • HIMANSHU SINGH91%
  • POOJA YADAV90.2%
  • ANURAG SRIVASTAVA90%
  • KRISHNA MISHRA90%
  • SONALI VERMA89.4%
  • SHEFALI SRIVASTAVA89%
  • RAJ SRIVASTAVA93%
  • ASTHA SRIVASTAVA92.2%
  • VAISHNAVI BAJPAI92%
  • RATNESH SINGH90.4%
  • SUVIPRA YADAV90.4%
  • KUSHAGRA CHANDEL90%
  • ANSHUL SRIVASTAVA89.8%
  • VIDIT SRIVASTAVA88.4%
  • NIKHIL PANDEY87.6%
  • SHRISHTI MISHRA86.6%
  • DIVYANSHI SAHU85.8%
  • SAUMY SHUKLA85.6%
  • AYUSHMAN SINGH85.4%
  • PRANAV SHUKLA85.2%
  • Anusyut Srivastava94%
  • Priyanshu Pandey93.6%
  • Samriddhi Bhatnagar92.8%
  • Sachin Maurya92.8%
  • Rahul Pant88.8%
  • Sanya Kesarwani83.00%
  • Narendra Singh89.00%
  • Shipra Mishra88.60%
  • Saumy Singh 87.20%
  • PRASHANT SINGH85.40%
  • ALOK SINGH79.40%
  • ADITYA KUMAR SINGH 73.00%